Paulina Rok-Bujko

Jest lekarzem psychiatrą, specjalistą w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, obecnie pracuje także z osobami dorosłymi, będąc w trakcie specjalizacji z psychiatrii dorosłych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest również magistrem psychologii (ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego) oraz psychoterapeutą w drodze do certyfikatu PTP. Ukończyła szkolenie w zakresie terapii systemowej rodzin, obecnie kontynuuje moduł psychodynamiczny Całościowego Szkolenia Psychoterapii Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pod kierunkiem prof. Barbary Józefik. Ukończyła także kursy Terapii Opartej na Mentalizacji w ośrodku Anna Freud Center w Londynie. W Ośrodku tym szkoliła się w metodologii badania i diagnozowania stylu przywiązania oraz zaburzeń więzi u dzieci od 8 do 16 roku życia (Child Attachment Interview).
Ma wieloletnie doświadczenie w leczeniu zaburzeń psychicznych zarówno dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych. Zajmuje się leczeniem depresji, zaburzeń lękowych, ADHD, zaburzeń odżywiania się oraz zaburzeń osobowości. Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu zaburzeń regulacji emocji, zaburzeń więzi oraz zaburzeń związanych z doświadczeniami traumatycznymi.

Swoje doświadczenie zdobywała w ramach Studiów Doktoranckich WUM w dziedzinie psychofarmakologii, a następnie w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Poradni dla Dzieci z Autyzmem „Synapsis”, Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, a także Oddziale Psychiatrycznym dla dzieci Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, którym kierowała w latach 2017-2019. Obecnie pracuje w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii, na stanowisku Adiunkta.
Od lat prowadzi praktykę prywatną, diagnozując i lecząc dzieci, młodzież oraz wspierając ich rodziny.

W Ośrodku Adopcyjnym zajmować się będzie diagnostyką i leczeniem zaburzeń emocjonalnych, badaniem stylu przywiązania dzieci w wieku od 8-16 lat, jak również oceną rozwoju społeczno-emocjonalnego małych dzieci z uwzględnieniem zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu, reaktywnych zaburzeń przywiązania czy zespołu stresu pourazowego.

 

Umów się na wizytę!