Specjalista ds. rodziny podczas pierwszej rozmowy dokona diagnozy sytuacji oraz zaproponuje dalsze konsultacje i działania.

Zaspokajanie potrzeb grup docelowych następować będzie poprzez realizację usług poradnianych w formie indywidualnej i grupowej:

  • konsultacje pedagogiczne w zakresie problemów wychowawczych;
  • poradnictwo psychologiczne;
  • konsultacje prowadzone przez psychoterapeutę psychologa psychiatrę dziecięcego;
  • konsultacje i indywidualne programy psychokorekcyjne;
  • porady metodą EMDR dla dzieci;
  • prowadzenie grupy wsparcia dla członków rodzin – do 16 uczestników w grupie;
  • warsztaty umiejętności rodzicielskich – do 16 uczestników w grupie;
  • trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży – do 10 uczestników w grupie;
  • poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz lecznictwa odwykowego;
  • konsultacje z profesjonalistami w sprawach rodzin objętych pomocą.

UWAGA! Konsultacje TYLKO dla mieszkańców WARSZAWY!