Szanowni Państwo

Warszawska Poradnia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci to zadanie skierowane do mieszkańców m. st. Warszawy, dotyczy ono prowadzenia działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego. Poradnictwo jest skierowane do osób i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu, a także do rodzin gdzie występują zachowania ryzykowne związane lub będące następstwem używania alkoholu, np. obciążenie dziecka zespołem płodowych zaburzeń w związku z alkoholem – FAS, FASD/FAE z uwzględnieniem rodzin i dzieci, które są podopiecznym placówek wsparcia dziennego prowadzonych na terenie m.st. Warszawy.

Celem zadania będzie poprawa funkcjonowania rodzin (oraz poszczególnych jej członków m.in. dzieci i młodzieży), w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze poprzez tworzenie warunków do samodzielnego rozwiązywania problemów oraz wzmocnienie zdrowych/konstruktywnych więzi rodzinnych i kompetencji rodzicielskich wśród uczestników programu. Projekt realizowany jest przez specjalistów posiadających bogatą wiedzę i wieloletnie doświadczenie, pasjonatów swojej pracy, którzy z oddaniem służą drugiemu człowiekowi i cały czas poszerzają, rozwijają swój zawodowy warsztat.

Projekt jest superwizowany przez specjalistów z zakresu traumy i psychiatrii dziecięcej. W celu szerszego dotarcia do Państwa, utworzyliśmy dla projektu stronę internetową: https://poradnia.tpd-maz.org.pl, która jest jednocześnie platformą rejestracyjną.

Serdecznie zapraszamy do zapoznana się z jej zawartością i zapisanie do specjalisty ds. rodziny,  który na podstawie diagnozy zaproponuje dalsze konsultacje. Zapisy są także możliwe od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00 pod numerem telefonu +48 662 131 687 lub na mail: poradnia@tpd-maz.org.pl. Będziemy wdzięczni za przesłanie uwag dotyczących funkcjonowania strony poradni. Ufam, że nasza propozycja spełni Państwa oczekiwania i stanie się w przyszłości stałym systemowym wsparciem dla rodzin mieszkańców m. st. Warszawy .

Z wyrazami szacunku,
Monika Jagodzińska – koordynator projektu