Anna Wójcik

Absolwentka Studium Nauczycielskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych, Profilaktyki i Resocjalizacji, Studiów Podyplomowych UKSW w zakresie treningu grupowego, politologiem ze specjalizacją prawno – kryminologiczną, mediatorka rodzinną, czasowo konsultantka Fundacji Robinson Crusoe. Wiele lat pracowała w Biurze Rzecznika Praw Dziecka starając się pomagać i wspierać dzieci, chronić ich prawa, kiedy były one zagrożone i naruszane. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest prawo rodzinne, sprawy związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dzieckiem, zastępcze formy opieki nad dzieckiem – placówki opiekuńczo – wychowawcze, rodziny zastępcze, zagadnienie adopcji i mediacji rodzinnej. Uczestniczyła w interwencjach i wizytacjach w zakresie spraw dotyczących naruszania praw dzieci, przygotowywała wystąpienia generalne Rzecznika Praw Dziecka. Aktualnie z ogromną przyjemnością zajmuję się przygotowywaniem kandydatów do pełnienia roli rodziców adopcyjnych i poszukiwaniem rodzin dla dzieci, które nie mogą być wychowywane przez swoich biologicznych rodziców. W ramach pracy udziela wsparcia osobom adoptowanym poszukującym swojej tożsamości i wiedzy o pochodzeniu. Praca ta daje radość i satysfakcję, a w równej mierze uczy pokory. Najwyższą wartością jest rodzina – mąż Ambroży, dzieci Inga i Miłosz. Jest przekonana, że każdego dnia należy doceniać to, co mamy a w życiu szukać pozytywów. Lubi podróżować, odkrywać nowe miejsca i poznawać ludzi, a czasami zwyczajnie nic nie robić.

 

Umów się na wizytę!