Magdalena Chmielewska

Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku psychologia społeczna. W Ośrodku Adopcyjnym przygotowuje kandydatów na rodziców adopcyjnych, współpracuje z rodzinami biologicznymi, prowadzi szkolenia grupowe oraz udziela wsparcia psychologicznego. Jest członkiem posiedzeń zespołów do oceny sytuacji małoletnich pozostających w pieczy zastępczej. Interpretuje testy psychologiczne i współpracuje z Sądami, Ośrodkami Opieki Społecznej i Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. W ramach projektów prowadzi konsultacje psychologiczne i grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży pozostających w pieczy zastępczej. Była uczestnikiem kursów i konferencji: „Pedagogika Zabawy”, „Kurs Pierwszej Pomocy”, „Szkolenie nt pomocy dzieciom ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych”, „Kongres Rodzicielstwa Zastępczego, Dziecko jest najważniejsze”, „Konferencja Naukowa FASD – wiele aspektów, wielu specjalistów, wspólne cele”. Prywatnie jest wieloletnią żoną Ryszarda i mamą wspaniałej czwórki dzieci: Hani, Antka, Agatki i Helenki  Jej pasją jest taniec, gotowanie, czytanie i wspólny czas z rodziną.

 

Umów się na wizytę!