Aleksandra Oracz

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji oraz Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła 3,5 letnie Studium Psychoterapii, roczny kurs Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej (ISTDP – Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) oraz Szkołę Psychoterapii Rodzin i Par w Laboratorium Psychoeduakacji w Warszawie. Psychoterapeuta pracujący w nurcie psychodynamicznym, prowadzi psychoterapię indywidulną krótko i długoterminową, małżeńską i rodzinną.
Od 19 lat pracuje w Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, gdzie prowadzi spotkania indywidualne, grupowe dla małżeństw w procesie adopcyjnym i grupy wsparcia dla rodziców adopcyjnych. Pracuje także z kobietami w ciąży i po porodzie, które rozważają decyzję o przekazaniu swojego dziecka do adopcji. Mężatka, matka czterech synów.

 

Umów się na wizytę!